Bài 3 trang 154 sgk vật lý 10


Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

3. Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Bài giải:

 - Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

  - Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu