Bài 3 trang 154 sgk vật lý 10

Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

3. Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Bài giải:

 - Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

  - Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan