Bài 3 trang 154 sgk vật lý 10


Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

3. Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Bài giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan