Bài 2 trang 154 sgk vật lý 10


So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:

2. So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:

- Loại phân tử;

- Tương tác phân tử;

- Chuyển động phân tử.

Bài giải:

Học sinh tự giải

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan