Bài 4 - Trang 146 - SGK Hóa học 10

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ...

4. Có những chất sau : sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ những chất đã cho.

b) Viết phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết vai trò của lưu huỳnh trong các phản ứng.

Lời giải.

a) Hai phương pháp điều chế H2S từ những chất trên.

       Fe    +   S  ->  FeS                                                                  (1)

       FeS  +    H2SO4   ->   FeSO4  +  H2S                                           (2)

       Fe    +    H2SO4   ->   FeSO4  +  H2                                              (3)

       H2    +   S     ->   H2S                                                               (4)

b) Vai trò của S trong phản ứng (1), (4) : S là chất oxi hóa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan