Bài 4 trang 115 sgk vật lý 12


Sóng điện từ có tần số..

4. Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn.

Hướng dẫn:

Đáp án: C

Áp dụng công thức: λ = \(\frac{v}{f}= \frac{3.10^{8}}{12.10^{6}}\) = 25m. Tra bảng thang sóng điện từ. sóng này là sóng ngắn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu