Bài 6 trang 115 - sgk vật lý 12


Tính tần số của các sóng ngắn..

6. Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m, 31m, 41m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là  3. 108 m/s.

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức : f = \(\frac{c}{\lambda }\) với c = 3. 108 m/s

Với λ  = 25m thì f = 12.106 Hz = 12 MHz

Với λ  = 31m thì f = 9,68.106 Hz = 9,68 MHz

Với λ  = 41m thì f = 7,32.106 Hz = 7,32 MHz

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..