Bài 5 trang 115 - sgk vật lý 12

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Trong các hình sau..

5. Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện trường \(\vec{E}\), cảm ứng từ \(\vec{B}\) và tốc độ truyền sóng \(\vec{v}\) của một sóng điện từ?

A. Hình 22.4a

B. Hình 22.4b

C. Hình 22.4c

D. Hình 22.4d

Hướng dẫn:

Đáp án: C

Các vectơ  \(\vec{E}\),\(\vec{B}\) và \(\vec{v}\) tại mỗi điểm luôn luôn tạo thành một tam diện thuận

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan