Bài 3 trang 82 sgk vật lí 10


Nêu một vài ứng dụng của chuyển động li tâm?

3. Nêu một vài ứng dụng của chuyển động li tâm?

Hướng dẫn:

máy vắt li tâm

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu