Bài 3 trang 82 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Nêu một vài ứng dụng của chuyển động li tâm?

3. Nêu một vài ứng dụng của chuyển động li tâm?

Hướng dẫn:

máy vắt li tâm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan