Bài 1 trang 82 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm?

1. Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm?

Hướng dẫn:

Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

$${F_{ht}} = m{a_{ht}} = {{m{v^2}} \over r} = m{\omega ^2}r$$

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan