Bài 4 trang 82 sgk vật lí 10


Một vật có khối lượng m = 20g..

4. Một vật có khối lượng m = 20g đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi phải quay bàn với tần số vòng lớn nhất là bao nhiêu để vật không bị văng ra khỏi bàn? Cho biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1m. Lực ma sát nghỉ cực đại bằng 0,08N.

Hướng dẫn:

Để vật không bị văng ra khỏi bàn, ta có:

Fmsn(max) = Fht =   =  mω2

Fmsn(max) = m.R (2π nmax)2 = mR4π2\(n_{max}^{2}\)

=> nmax = \(\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{F_{msn(max})}{mR}}\) 

=> nmax =  \(\frac{1}{6,28}\sqrt{\frac{0,08}{20.10^{-3}.1}}\) = \(\frac{2}{6,28}\) 

=> nmax =  0,318 vòng/s

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu