Bài 4 trang 82 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

Một vật có khối lượng m = 20g..

4. Một vật có khối lượng m = 20g đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi phải quay bàn với tần số vòng lớn nhất là bao nhiêu để vật không bị văng ra khỏi bàn? Cho biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1m. Lực ma sát nghỉ cực đại bằng 0,08N.

Hướng dẫn:

Để vật không bị văng ra khỏi bàn, ta có:

Fmsn(max) = Fht =   =  mω2

Fmsn(max) = m.R (2π nmax)2 = mR4π2\(n_{max}^{2}\)

=> nmax = \(\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{F_{msn(max})}{mR}}\) 

=> nmax =  \(\frac{1}{6,28}\sqrt{\frac{0,08}{20.10^{-3}.1}}\) = \(\frac{2}{6,28}\) 

=> nmax =  0,318 vòng/s

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan