Bài 3 trang 58 sgk hóa học 8

Bình chọn:
4.2 trên 36 phiếu

Yêu cầu như bài 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:

3. Yêu cầu như bài 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:

a) HgO   -> Hg  + O2

b) Fe(OH)3 - > Fe2O3 + H2O

Hướng dẫn giải:

a) Phương trình hóa học:  2HgO   ->2 Hg  + O2

Tỉ lệ: Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 = 2 : 2 : 1

b) Phương trình hóa học:  2Fe(OH)3 - > Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ: Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan