Bài 7 trang 58 sgk hóa học 8


Hãy chọn hệ số và công thức hóa học

7. Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ?

a) ? Cu  + ?  -> 2CuO

b) Zn + ?HCl  ->  ZnCl2 + H2

c) CaO  + ?HNO3 -> Ca(NO3)2 + ?

Hướng dẫn giải:

a) 2Cu  + O2  -> 2CuO

b) Zn + 2HCl  ->  ZnCl2 + H2

c) CaO  + ?HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu