Bài 3 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5


Một thùng đựng 28,75 kg đường.

Bài 3. Một thùng đựng \(28,75 kg\) đường. Người ta lấy từ thùng đó tra \(10,5kg\)  đường sau đó lại lấy ra \(8kg\) đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Giải

Người ta lấy ra tất cả:

\(10,5 + 8 = 18,5 (kg)\)

Trong thùng còn lại: \(28,75 - 18,5 =10,25 (kg)\)

Đáp số: \(10,25\) kg đường

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay