Bài 3 trang 22 sgk Hóa học 11


Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Bài 3. Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì [H+] = 1,0. 10-9 M và [OH- ] = 1,0.10-5M.

Môi trường kiểm. Trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein có màu hồng. 


>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu