Bài 3 - Trang 167 - SGK Hóa Học 12

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm...

3. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Gia trị của V là

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít.

Trả lời.

\(m_{Cu}=\frac{14,8.43,24}{100}=6,4\) (gam). => mFe =14,8 – 6,4 = 8,4 (gam). 

Fe + 2HCl ->  FeCl2 + H2

\(n_{H_{2}}=n_{Fe}=\frac{8,4}{56}=0,15\) => V = 0,15.22,4 = 3,36 (lít).

Chọn D.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan