Bài 3 - Trang 167 - SGK Hóa Học 12


Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm...

3. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Gia trị của V là

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít.

Trả lời.

 (gam). => mFe =14,8 – 6,4 = 8,4 (gam). 

Fe + 2HCl ->  FeCl2 + H2

 => V = 0,15.22,4 = 3,36 (lít).

Chọn D.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..