Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 23:17:38

Bài 1 - Trang 166 - SGK Hóa Học 12


Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi:

1. Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :

\(Cu\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow CuS\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Cu{\left( {OH} \right)_2}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow Cu\)

Bài làm.

Cu + S -> CuS

3CuS + 14HNO3 -> 3Cu(NO3)2 +3H2SO4 + 8NO + 4H2

Cu(NO3) + 2NaOH ->Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(OH)2  + 2HCl -> CuCl2 + 2H2O

CuCl2  ->(dpdd) Cu +Cl2.

các điều kiện pt các em tự thêm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu