Bài 1 - Trang 166 - SGK Hóa Học 12


Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi:

1. Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :

\(Cu\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow CuS\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Cu{\left( {OH} \right)_2}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow Cu\)

Bài làm.

Cu + S -> CuS

3CuS + 14HNO3 -> 3Cu(NO3)2 +3H2SO4 + 8NO + 4H2

Cu(NO3) + 2NaOH ->Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(OH)2  + 2HCl -> CuCl2 + 2H2O

CuCl2  ->(dpdd) Cu +Cl2.

các điều kiện pt các em tự thêm.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..