Bài 1 - Trang 166 - SGK Hóa Học 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi:

1. Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :

\(Cu\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow CuS\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Cu{\left( {OH} \right)_2}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow Cu\)

Bài làm.

Cu + S -> CuS

3CuS + 14HNO3 -> 3Cu(NO3)2 +3H2SO4 + 8NO + 4H2

Cu(NO3) + 2NaOH ->Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(OH)2  + 2HCl -> CuCl2 + 2H2O

CuCl2  ->(dpdd) Cu +Cl2.

các điều kiện pt các em tự thêm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan