Bài 3 trang 165 sgk vật lý 10


Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí

3. Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí.

Bài giải.

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu