Bài 3 trang 165 sgk vật lý 10

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí

3. Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí.

Bài giải.

Trong quá trình đẳng áp của 1 lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

 \({p_1} = {p_2} \Rightarrow {{{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{V_2}} \over {{T_2}}}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan