Bài 3 trang 118 sgk Vật lý lớp 10


Viết công thức tính momen của ngẫu lực

Viết công thức tính momen của ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có đặc điểm gì?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan