Bài 2 trang 118 sgk Vật lý lớp 10


Nêu tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn?

Nêu tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan