Bài 4 trang 118 sgk Vật lý lớp 10


Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N

Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20cm. Momen của ngẫu lực là:

A. 100 N.m;                                   B. 2,0 N.m;

C. 0,5 N.m;                                    D. 1,0 N.m.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính momen của một ngẫu lực:

            M = Fd = 5.20.100 = 1 (N.m)

chọn D

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu