Bài 3 trang 114 sgk Vật lý lớp 10


Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định ?

Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định ?

Hướng dẫn giải:

Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu