Bài 2 trang 114 sgk Vật lý lớp 10


Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không?

Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không? Tại sao? 

Hướng dẫn giải:

Có thể áp dụng định luật  II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến vì tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau nghĩa là có cùng gia tốc.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu