Bài 3 trang 107 sgk hoá học 11


Bài 3. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau

Bài 3. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau : CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).

Lời giải:

CTCT của các chất :

CH2Cl2 : Сl-СН2 -Cl

C2H4O2 : CH3- COOH ; HO-CH2 - CHO ; H - COO - CH3

C2H4Cl2 : CH3 -CHCl2 ; Сl-СН2 -CH2 -Cl 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu