Bài 4 trang 107 sgk hoá học 11


Bài 4. Chất X có công thức phân tử

Bài 4. Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X ?

A. C3H5O2

B. C6H10O4

C. C3H10O2

D. C12H20O8

Lời giải:

CTĐGN của X là: C3H5O2) (công thức A).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu