Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2


Bài 25. Giải các bất phương trình

Bài 25. Giải các bất phương trình:

a) x > -6;             b) x < 20;

c) 3 - x > 2;          d) 5 - x > 2.

Hướng dẫn giải:

a) x > -6 <=> x > (-6) :  <=> x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9

b) x < 20 <=> x > 20 : () <=> x > -24

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24

c) 3 - x > 2 <=> -x > -1 <=> x < (-1) : (-) <=> x < 4

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 4

d) 5 - x > 2 <=> - x > -3 <=> x < (-3) : (-) <=> x < 9

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 9

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu