Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2


Bài 20. Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

Bài 20. Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a) 0,3x > 0,6;              b) -4x < 12;

c) -x > 4;                     d) 1,5x > -9.

Hướng dẫn giải:

a) 0,3x > 0,6 <=> .0,3x > 0,6.

                    <=> x > 2

Vậy  nghiệm của bất phương trình là x> 2

b) -4x < 12 <=> .(-4x) > 12.() <=> x > -3

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -3

c) -x > 4 <=> x < -4

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -4

d) 1,5x > -9 <=> x > -9 <=> .x > (-9). <=> x > -6

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -6

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu