Bài 23 trang 66 sgk toán lớp 7- tập 2


Cho G là trọng tâm của tam giác

23. Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

 = 3

Hướng dẫn:

G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Khẳng định đúng là:

 vì 

nên 

Tức là:  

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu