Bài 24 trang 66 sgk toán lớp 7- tập 2


Cho hình bên. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau :

24. Cho hình bên. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a)  MG = … MR ; GR = …MR ; GR = …MG

b)  NS = ..NG; NS = …GS; NG = GS

Hướng dẫn

Hình vẽ cho ta biết hai đường trung tuyến MR và NS cắt nhau tại G nên G là trọng tâm của tam giác. Vì vậy ta điền số như sau:

a)  MG = MR ; GR =  MR ; GR = MG

b)  NS = NG; NS =3GS; NG =2GS

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu