Bài 24 trang 66 sgk toán lớp 7- tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 52 phiếu

Cho hình bên. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau :

24. Cho hình bên. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a)  MG = … MR ; GR = …MR ; GR = …MG

b)  NS = ..NG; NS = …GS; NG = GS

Hướng dẫn

Hình vẽ cho ta biết hai đường trung tuyến MR và NS cắt nhau tại G nên G là trọng tâm của tam giác. Vì vậy ta điền số như sau:

a)  MG =\(\frac{2}{3}\) MR ; GR = \(\frac{1}{3}\) MR ; GR =\(\frac{1}{2}\) MG

b)  NS =\(\frac{2}{3}\) NG; NS =3GS; NG =2GS

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan