Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Bài 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) \(1794\) chia hết cho \(3\);

b) \(\sqrt 2\) là một số hữu tỉ:

c) \(π < 3,15\);

d) \(|-125|≤0\) .

Giải:

a) Đúng. Mệnh đề phủ định: "\(1794\) không chia hết cho \(3\)".

b) Sai. Mệnh đề phủ định: "\(\sqrt2\) không phải là một số hữu tỉ".

c) Đúng. Mệnh đề phủ định: "\(π\) không nhỏ hơn \(3, 15\)". Dùng kí hiệu là: \(π ≥ 3,15\)  .

d) Sai. Mệnh đề phủ định: "\(|-125|>0\)".

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan