Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 02:40:03

Bài 2 trang 88 sgk hoá học 12


Bài 2. Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?

Bài 2. Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?

Các tính chất hóa học của kim loại là

1. Tác dụng với phi kim

-Tác dụng với clo: 2Fe+3Cl2----->2FeCl3

-Tác dụng với oxi: 4Al+3O2------>2Al2O3

-Tác dụng với lưu huỳnh: Fe+S----->FeS

2. Tác dụng với dung dịch axit

-dung dịch HCl, H2SO4 loãng: Fe+ 2HCl------>FeCl2+H2

-dung dịch HNO3,H2SO4 đặc: 3Cu+8 HNO3-->3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

3.Tác dụng với nước:

  2Na+2H2O------>2NaOH+H2

4. Tác dụng với dung dịch muối

Fe+CuSO4-------->FeSO4+Cu

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu