Bài 6 trang 89 sgk hoá học 12

Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Bài 6. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe

Bài 6. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 33,95 gam           B. 35,20 gam            C. 39,35 gam              D. 35,39 gam

Lời giải:

Chọn B

Gọi số mol Fe là x => số mol Al là 2x

Ta có: 56x + 27.2x = 5,5 => x = 0,05; \( n_{AgNO_{3}}\) = 0,3.1 = 0,3 (mol)

Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag

0,1   0,3               0,3 (mol)

Vậy chất rắn thu được gồm Fe và Ag; m = 0,05.56 + 108.0,3 = 35,2 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan