Bài 6 trang 89 sgk hoá học 12


Bài 6. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe

Bài 6. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 33,95 gam           B. 35,20 gam            C. 39,35 gam              D. 35,39 gam

Lời giải:

Chọn B

Gọi số mol Fe là x => số mol Al là 2x

Ta có: 56x + 27.2x = 5,5 => x = 0,05; \( n_{AgNO_{3}}\) = 0,3.1 = 0,3 (mol)

Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag

0,1   0,3               0,3 (mol)

Vậy chất rắn thu được gồm Fe và Ag; m = 0,05.56 + 108.0,3 = 35,2 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..