Bài 2 trang 7 sgk toán 9 tập 2.


Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:

2. Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:

a) 3x - y = 2;                                      b) x + 5y = 3;

c) 4x - 3y = -1;                                    d) x  +5y = 0;

e) 4x + 0y = -2;                                  f) 0x + 2y = 5.

Bài giải:

a) Ta có phương trình 3x - y = 2       (1)          

            Vì (1) ⇔

* Vẽ đưởng thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình:

Với y = 3x - 2

Cho x = 0 => y = -2 được A(0; 2).

Cho y = 0 => 3x = 2 => x = ta được B(; 0).

Biều diễn cặp số A(0; 2) và B(; 0) trên hệ trục tọa độ và đường thẳng AB chính là tập nghiệm của phương trình 3x - y = 2.

b) x + 5y = 3 ⇔  

Ta được nghiệm tổng quát của phương trình là (-5y + 3, y)

hay

Biểu diễn hình học: tập nghiệm là đường thẳng AB với A(3; 0) B(-2; 1).

4x - 3y = -1 ⇔

                  ⇔

Tập nghiệm là đường thẳng qua A (0; ) và B (-; 0)

c) 

d) x + 5y = 0 ⇔

Tập nghiệm là đường thẳng qua O(0; 0) và A(-5; 1).

e) 4x + 0y = -2 ⇔

Tập nghiệm là đường thẳng x = , qua A(; 0) và song song với trục tung.

f) 0x + 2y = 5 ⇔

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan