Bài 2 trang 47 - Tiết 13 sgk Toán 5


Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

a) 500g;   b) 347g; c) 1,5 tấn.

Hướng dẫn giải:

a) 500g = 0,5kg

b) 347g = 0,347kg

c) 1,5 tấn = 1500 kg

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay