Bài 2 trang 19 sgk hóa học 9


Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào ?

2. Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào ? Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric và dẫn ra những phản ứng hóa học.

Bài giải:

Nguyên liệu là lưu huỳnh(hoặc quặng pirit), không khí và nước 
- sản xuất SO2 bằng cách đốt S trong không khí 
S + O2 ----> SO2 
- sản suất SO3 bằng cách oxi hóa SO2( chất xúc tác là V2O5 ở nhiệt độ 450 độ C) 
2SO2 + O2 -----> 2SO3 
- sản xuất H2SO4 bằng cách cho SO3 t/d với H2O 
SO3 + H2O ----> H2SO4

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu