Bài 1 trang 19 sgk hóa học 9

Bình chọn:
4.8 trên 48 phiếu

Có những chất

1. Có những chất: CuO, BaClZn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:

a) chất khí cháy được trong không khí ?

b) Dung dịch có màu xanh lam /

c) chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit ?

d) dung dịch không màu và nước ?

Viết tất cả các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Khí cháy được trong không khí là hiđro

                         Zn + 2HCl  → ZnCl2 + H2

                         Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II)

                                  CuO  + 2HCl → CuCl2 + H2O

                                  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

c) Chất kết tủa trắng không tan trong nước và axit là BaSO4

                               BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

d) Dung dịch không màu là muối kẽm.

                              ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

                              ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan