Bài 15 trang 9 sgk toán 8 tập 1


Làm tính nhân:

15. Làm tính nhân:

a) (x + y)(x + y);                                    b) (x - y)(x - y)

Bài giải:

a) (x + y)(x + y) = x . x + x . y + y . x + y . y

                             = x2 + xy + xy + y2 

                             = x2 + xy + y2 

b) (x - y)(x - y) = x . x + x(-y) + (-y . x) + (-y)(-y)

                           = x2 - xy - xy + y2

                           = x2 - xy + y2

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan