Bài 8 trang 8 sgk toán 8 tập 1.

Bình chọn:
5 trên 229 phiếu

Làm tính nhân:

8. Làm tính nhân:

a) (x2y2xy + 2y)(x – 2y);                 b) (x2 – xy + y2)(x + y).

Bài giải:

a) (x2y2xy + 2y)(x – 2y)

= x2y2. X + x2y2(-2y) + (xy) . x + (-xy)(-2y) + 2y . x + 2y(-2y)

= x3y2 – 2x2y3- x2y + xy2 + 2xy – 4y2            

 b) (x2 – xy + y2)(x + y) = x2 . x + x2. y + (-xy) . x + (-xy) . y + y2 . x + y2. y

                                    = x3 + x2. y - x2. y - xy2 + xy2 + y3

                                    =  x3 - y3

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan