Bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1


Thực hiện phép tính:

10. Thực  hiện phép tính:
a) (x2 – 2x + 3) (\(\frac{1}{2}\)x – 5)                            b) (x2 – 2xy + y2)(x – y).

Bài giải:

a) (x2 – 2x + 3) (\(\frac{1}{2}\)x – 5)

= \(\frac{1}{2}\)x3 - 5x2 - x2 +10x + \(\frac{3}{2}\)x – 15

= \(\frac{1}{2}\)x3 – 6x2 + \(\frac{23}{2}\)x -15

b) (x2 – 2xy + y2)(x – y)

= x3 - x2 y - 2x2 y + 2xy2 +xy2- y3

= x3 - 3x2 y + 3xy2 - y3

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu