Bài 13 trang 43 sgk Toán 9 tập 2


Cho các phương trình:

Bài 13. Cho các phương trình:

a) \({x^2} + 8x =  - 2\);                         b)\({x^2} + 2x = {1 \over 3}\)

Hãy cộng vào hai vế của mỗi phương trình cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái thành một bình phương.

Bài giải:

a)  \({x^2} + 8x =  - 2 \Leftrightarrow {x^2} + 2.x.4 + {4^2} =  - 2 + {4^2}\)

\(\Leftrightarrow {(x - 4)^2} = 14\)

b) \({x^2} + 2x = {1 \over 3} \Leftrightarrow {x^2} + 2.x.1 + {1^2} = {1 \over 3} + {1^2}\)

\(\Leftrightarrow {(x + 1)^2} = {4 \over 3}\).   

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu