Bài 14 trang 43 sgk toán 9 tập 2


Hãy giải phương trình

14. Hãy giải phương trình

2x2 + 5x + 2 = 0

Theo các bước như ví dụ 3 trong bài học.

Bài giải

2x2 + 5x + 2 = 0 ⇔ 2x2 + 5x = -2 ⇔ x2 + x = -1

⇔ x2 + 2 . x . = -1 +  ⇔ (x + )2 =

=> x + = => x =

Hoặc x + = => x = -2.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu