Bài 11 trang 42 sgk Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu

Đưa các phương trình sau về dạng

Bài 11. Đưa các phương trình sau về dạng \(a{x^2} + bx + c = 0\) và chỉ rõ các hệ số \(a, b, c\):

a) \(5{x^2} + 2x = 4 - x\)             

b) \({3 \over 5}{x^2} + 2x - 7 = 3x + {1 \over 2}\)

c) \(2{x^2} + x - \sqrt 3  = \sqrt 3 x + 1\);              

d) \(2{x^2} + {m^2} = 2(m - 1)x\), m là một hằng số.

Bài giải:  

a) \(5{x^2} + 2x = 4 - x \Leftrightarrow 5{x^2} + 3x - 4 + 0\)

\(a = 5,b = 3,c =  - 4\)

b) \({3 \over 5}{x^2} + 2x - 7 = 3x + {1 \over 2}\)

\( \Leftrightarrow {3 \over 5}{x^2} - x - {{15} \over 2} = 0\)

\(a =   {3 \over 5},b =  - 1,c =  - {{15} \over 2}\)

c) \(2{x^2} + x - \sqrt 3  = \sqrt 3 x + 1\)

\( \Leftrightarrow 2{x^2} + (1 - \sqrt 3 )x - 1 - \sqrt 3  = 0\)

\(a =  2,b = 1 - \sqrt 3 ,c =  - 1 - \sqrt 3 \)

d) \(2{x^2} + {m^2} = 2(m - 1)x\)

\(\Leftrightarrow 2{x^2} - 2(m - 1)x + {m^2} = 0\)

\(a =  2,b =  - 2(m - 1),c = {m^2}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan