Bài 13 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

Khí oxi có lẫn các tạp

 

Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?

Hướng dẫn giải:

Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH, khí clo tác dụng với dung dịch NaOH, ta thu được khí O2

Cl2   +     2NaOH     →  NaCl  +  NaClO   +  H2O

 

                                                                          

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan