Bài 11 trang 119 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
4.6 trên 34 phiếu

Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan

Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.

a)      Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

b)      Tính nồng độ mol của các chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu được thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn giải:

nNaCl =\(\frac{5,85}{58,5}\) = 0,1 mol;   \(n_{AgNO_{3}}\) = \(\frac{34}{170}\) = 0,2 mol

a)      Phương trình hóa học của phản ứng:

NaCl +     AgNO3   →   AgCl↓   + NaNO3

0,1 mol  0,1 mol         0,1 mol      0,1 mol

mAgCl = 143,5 x 0,1 = 14,35g

b)      Vdd = 300 + 200 = 500 ml

\(n_{AgNO_{3}du}\) = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol

\(C_{M(NaNO_{3})}\) = \(C_{M(AgNO_{3})}\) = \(\frac{0,1}{0,5}\) = 0,2 mol/l

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan