Bài 11 trang 99 sgk vật lí 11


Bài 11. Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V

Bài 11. Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V, tính tốc độ của êlectron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của êlectron là 9,11.10-31 kg

Năng lượng êlectron nhận được dưới dạng động năng: 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu