Bài 11 trang 99 sgk vật lí 11

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Bài 11. Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V

Bài 11. Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V, tính tốc độ của êlectron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của êlectron là 9,11.10-31 kg

Năng lượng êlectron nhận được dưới dạng động năng: 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan