Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 01:29:28

Bài 10 trang 99 sgk vật lí 11


Bài 10. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài

Bài 10. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài S = 1010mm2. Dòng bão hoà Ibh = 10 mA. Tính số êlectron phát xạ từ một đơn vị điện tích của catôt trong một giây?

Điện lượng chạy qua mặt ngoài của catốt trong 1s là Q = It = 10-2C.

Số êlectron phát ra từ catốt trong 1s: 


Số êlectron phát ra từ một đơn vị diện tích của catốt trong 1s:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu