Bài 10 trang 99 sgk vật lí 11


Bài 10. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài

Bài 10. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài S = 1010mm2. Dòng bão hoà Ibh = 10 mA. Tính số êlectron phát xạ từ một đơn vị điện tích của catôt trong một giây?

Điện lượng chạy qua mặt ngoài của catốt trong 1s là Q = It = 10-2C.

Số êlectron phát ra từ catốt trong 1s: 


Số êlectron phát ra từ một đơn vị diện tích của catốt trong 1s:

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu