Bài 9 trang 99 sgk vật lí 11


Bài 9. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì

Bài 9. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì

A. Nó có mang năng lượng

B. Khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật ấy tích điện âm

C. Nó bị điện trường làm lệch hướng

D. Nó làm huỳnh quang thuỷ tinh

Chọn câu B

Tia catot là dòng hạt tích điện âm vì khi rọi vào vật nào đó, làm cho vật ấy tích điện âm.

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu