Bài 9 trang 99 sgk vật lí 11


Bài 9. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì

Bài 9. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì

A. Nó có mang năng lượng

B. Khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật ấy tích điện âm

C. Nó bị điện trường làm lệch hướng

D. Nó làm huỳnh quang thuỷ tinh

Chọn câu B

Tia catot là dòng hạt tích điện âm vì khi rọi vào vật nào đó, làm cho vật ấy tích điện âm.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu