Bài 1 - Trang 91 - SGK Hóa Học 8


Chọn các từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

1. Chọn các từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Nguyên tố, oxi, hợp chất, oxit, hai.

 Oxit là …………….của……………….nguyên tố trong đó có một ……………….là……………….Tên của oxit là tên…………………cộng với từ ……………….

Hướng dẫn.

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Tên của oxit nguyên tố là tên nguyên tố cộng với từ oxit.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu