Bài 1 - Trang 91 - SGK Hóa Học 8

Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

Chọn các từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

1. Chọn các từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Nguyên tố, oxi, hợp chất, oxit, hai.

 Oxit là …………….của……………….nguyên tố trong đó có một ……………….là……………….Tên của oxit là tên…………………cộng với từ ……………….

Hướng dẫn.

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Tên của oxit nguyên tố là tên nguyên tố cộng với từ oxit.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan