Bài 5 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8


Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

5. Một số chất có công thức hóa học sau :

Na­2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

Hướng dẫn.

Công thức viết sai : NaO, Ca2O.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu