Bài 1 trang 74 sgk vật lí 10


Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt)

1. Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:

a) Lò xo

b) Dây cao su, dây thép

c) Mặt phẳng tiếp xúc.

Hướng dẫn giải:

Lò xo :- Điểm đặt :2 đầu lò xo

          - Phương :trùng với trục lò xo

          - Chiều :ngược của lực đàn hồi ngược với chiều của ngoại lực gây biến dạng

Dây cao su, dây thép

          - Điểm đặt :2 đầu

          - Phương :cùng phương với lực gây biến dạng

          - Chiều :ngược của lực đàn hồi ngược với chiều của ngoại lực gây biến dạng

Mặt phẳng tiếp xúc.

          - Điểm đặt :tại mặt tiếp xúc

          - Phương :cùng phương với lực gây biến dạng

          - Chiều : ngược chiều với chiều gây ra biến dạng

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu