Bài 6 trang 74 sgk vật lí 10


Treo một vật có trọng lượng 2N vào một cái lò xo,

6. Treo một vật có trọng lượng 2N vào một cái lò xo, lò xo dãn ra 10mm. treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn ra 80mm.

a) Tính độ cứng của lò xo

b) Tính trọng lượng chưa biết

Hướng dẫn:

a) Áp dụng công thức

    Fdh = k|∆l|

Khi treo P1  => Fdh1 = P1 = k|∆l1|   (1)

=> k = \(\frac{P_{1}}{\Delta l_{1}}\)  = \(\frac{2}{10^{-2}}\) = 200N/m

b)  Khi treo P2 => Fdh2 = P2 =  k|∆l2|      (2)

 \(\frac{(2)}{(1)}\)  => \(\frac{P_{2}}{P_{1}} = |\frac{\Delta L_{1}}{\Delta L_{2}}|\) = > P= P1 \(\frac{\Delta L_{1}}{\Delta L_{2}}\)

=> P= 2 X \(\frac{80}{10}\) = 16N

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu