Bài 6 trang 74 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.8 trên 33 phiếu

Treo một vật có trọng lượng 2N vào một cái lò xo,

Bài 6. Treo một vật có trọng lượng \(2N\) vào một cái lò xo, lò xo dãn ra \(10mm\). treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn ra \(80mm\).

a) Tính độ cứng của lò xo

b) Tính trọng lượng chưa biết

Giải

a) Áp dụng công thức

    \(F_{dh}= k|∆l|\)

Khi treo \(P_1\) thì  \({F_{dh1}} = {\rm{ }}{P_1} = {\rm{ }}k|\Delta {l_1}|\)   (1)

\(\Rightarrow k = \frac{P_{1}}{\Delta l_{1}}\)  = \(\frac{2}{10^{-2}} = 200N/m\)

b)  Khi treo \(P_2\) thì  \({F_{dh2}} = {\rm{ }}{P_2} = {\rm{ }}k|\Delta {l_2}|\)    (2)

 \(\frac{(2)}{(1)}\Rightarrow \frac{P_{1}}{P_{2}} = |\frac{\Delta l_{1}}{\Delta l_{2}}|\) 

\( \Rightarrow {P_2} = {P_1}.{{\Delta {l_2}} \over {\Delta {l_1}}} = 2.{{80} \over {10}} = 16N\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan