Bài 4 trang 74 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm.

4. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

A. 30N/m

B. 25N/m

C. 1,5 N/m

D. 150N/m

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức: 

Fdh = k|∆l| (1)

∆l = |l – l0| = 18- 15 = 3cm

(1)   => k = \(\frac{F}{\Delta l}= \frac{4,5}{3.10^{-2}}\) = 150N/m

Đáp án: D

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan