Bài 4 trang 74 sgk vật lí 10


Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm.

4. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

A. 30N/m

B. 25N/m

C. 1,5 N/m

D. 150N/m

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức: 

Fdh = k|∆l| (1)

∆l = |l – l0| = 18- 15 = 3cm

(1)   => k = \(\frac{F}{\Delta l}= \frac{4,5}{3.10^{-2}}\) = 150N/m

Đáp án: D

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu